Aranacak Kelime

post

İslam Bilim Tarihi Müze gezisi

İslam Bilim Tarihi Müze gezisi

Öğrencilerimizi İslam Bilim Tarihi Müzesinde İslam Coğrafyasının buluşları ve mucitleri ile buluşturduk.

Batı’nın bugünkü bilimsel başarılarının temeli İslam Coğrafyasında ve inancında atıldığını bilmeyen nesiller, batıya hak etmediği bir hayranlık duymakta.
Bakınız:
-Eserleri bugün dahi tüm dünyada üniversitelerde okutulan, beyin, kalp ve kan dolaşımı ile ilgili yazdığı Tıp Kanunu isimli eserinin yanı sıra 200’ün üzerinde eseri kalemi alan İbn-i Sina.
-Ekvatorun uzunluğunu küçük bir farkla tespit eden, yıldızların uzaklığını ve açılarını ölçen aletler geliştiren, trigonometrinin temel ilkelerini belirleyen, pozitif bilimler alanında eserler yazan Biruni.
-Cebirin kurucusu, sinüs, kosinüs ve trigonometri tablosunu tasarlayan Harezmi
-Mühendislik dehası olan El Cezeri
ve
İbn‑i Sina, Ali Kuşçu, Kindî, İbn Rüşd, Aziz Sancar…
(Mustafa Yılmaz)

Tarih Tekerrürden İbarettir !