Aranacak Kelime

ALAN & DALLAR

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

Motorlu taşıtlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle motorlu taşıtlar sektörü, stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu taşıtlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında elektromekanikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Otomotiv elektromekanikerinin sahip olması gereken, otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamların bakım ve onarımlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

İŞ ALANLARI

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  • Otomotiv servisleri,
  • Otomotiv bakım ve onarım atölyeleri,
  • Otomotiv fabrikaları,
  • Otomotiv satış noktaları,
  • İş makineleri bakım ve onarım atölyeleri,
  • Tarım (Ziraat) makineleri bakım ve onarım atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.