Aranacak Kelime

Anadolu Meslek Programı

Anadolu Meslek Programı, Türkiye içerisinde geçerli olan bir ortaöğretim programıdır. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, teknisyen unvanını kazanır. Teorik ve pratik ders görürler. 12. Sınıf itibarıyla programa göre staj görürler.

Anadolu Meslek programı hangi lise?

ProgramlarMesleki ve teknik anadolu liselerinde Anadolu Teknik Programı (ATP) ile Anadolu Meslek Programı (AMP) bulunur. Her ikisi de teknisyen unvanı kazandıran mesleki ortaöğretim programıdır. Her iki program mezunları iş yeri açma belgesi alabilmektedir.

Meslek Programı ve Teknik programı arasındaki fark nedir?

*Her ikisi de teknisyen unvanı kazandıran mesleki orta öğretim programıdır. *Her iki program mezunları iş yeri açma belgesi alabilmektedir. Teknik programda matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ağırlıklıdır. … Meslek Programında ise 12. Sınıfta ders yılı içinde haftada 3 gün İşletmelerde beceri eğitimi vardır.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yıl sonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir.

AMP Alan tercihi yaparken en çok istediği alandan en az istediği alana doğru sıralama yapmalıdır. Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

DİKKAT!
•Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri bulunanlar istemeleri hâlinde; iş yerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu iş yerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında öğretimlerine devam eden öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

YERLEŞTİRME
•Puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınacaktır.
•ÖğrenciATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişseAMP tercihleri dikkate alınmayacaktır.
•ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır.
•ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.