Aranacak Kelime

ALAN & DALLAR

KAYNAKÇILIK DALI

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI

Metal teknolojisi; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerin uygulandığı, metallere değişik konumlarda kaynak, perçin ve cıvata ile birleştirmelerin yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır.

İş Bulma İmkânları:

Meslek elemanları, sanayide her türlü metalin kaynakla birleştirilerek bir ürün ortaya koyulduğu işletmelerde görev alabilir. Kamu kurumlarının veya özel işletmelere ait kuruluşların fabrika ya da atölyelerinde çalışırlar. Bu meslekte küçük yatırımlarla bir iş yeri açmak da mümkündür.

Mesleğini seven, iş ahlâkına sahip ve kendini mesleği konusunda geliştiren kaynakçılar her zaman iş bulabilir. Çalışma süreleri, çalıştıkları yer gibi faktörler meslek elemanlarının alacakları ücretlerde etkili olur.

Kaynakçıların Görevleri:

  • İş planı yapmak,
  • Teknik resim yapmak,
  • Soğuk ve sıcak şekillendirme işlemleri yapmak,
  • Elektrik direnç, ark ve arkı kesme kaynağı yapmak,
  • Koruyucu gaz (mig-mag, tig), toz altı, oksi-gaz kaynağı ve büyük çaplı boruların   kaynağını yapmak,
  • Oksi-gaz ile kesme yapmak,
  • Malzeme muayene yöntemleri uygulamak
  • Sertlik ölçme işlerini yapmak,
  • Temel elektrik işlemleri yapmak gibi görevleri yerine getirirler.

Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak da meslek elemanlarının görevleri arasında sayılabilir.