Aranacak Kelime

Anadolu Teknik Programı

Anadolu Teknik Programında(ATP) ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir. Anadolu teknik programı 12. sınıfında yer alan akademik destek kapsamındaki dersler; öğrencilerin hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda ilerlemelerine imkân sağlayan derslerdir. Anadolu teknik programına devam eden öğrenciler; 12. sınıfta akademik destek dersleri kapsamında yer alan ders tablolarından birini seçecektir.

Anadolu teknik programlarında 12’ nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulur. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılır.  Anadolu teknik program(ATP) öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir.

DİKKAT!
•Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri bulunanlar istemeleri hâlinde; iş yerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu iş yerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında öğretimlerine devam eden öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

YERLEŞTİRME
•Puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınacaktır.
•ÖğrenciATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişseAMP tercihleri dikkate alınmayacaktır.
•ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır.
•ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

12. sınıfta Anadolu teknik programında akademik destek dersleri, Anadolu meslek programında ise işletmelerde mesleki eğitim ve seçmeli meslek dersleri uygulanır.