Aranacak Kelime

Misyonumuz

Milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alan ilimiz ve ülkemizin sanayi ve hizmet kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelik ve donanıma sahip teknik elemanlar olarak yetiştirmektir.

Yüksek öğrenimi hedefleyen, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, mesleki yetenek kazandırmanın yanı sıra; bilgili, becerili, çağdaş, yenilikçi, toplumun temel insani değerlerine bağlı, teknolojiye hızla ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek ve kalite yönetim sistemi kapsamında oluşacak uygunsuzluk, eksiklik ve güncelliğini yitirmiş uygulamalara karşı süreçleri sürekli kontrol altında tutarak ve iyileştirerek risk temelli önlemler alan, çevresinde seçkin bir mesleki teknik eğitim kurumu olmaktır.