Aranacak Kelime

kovidform

Açık rıza göstermeniz halinde, bu veriler Kurum güvenlik yetkilimiz tarafından 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine dayanarak kaydedilecek ve işyeri hekimi, insan kaynakları yetkilisi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında, hiç kimse ile paylaşılmayacak ve elde etme amacı (yetkililerin açıklayacağı gün süresince, ama şimdilik minimum 14 günlük koruma süresince) sona erdiğinde uygun yöntemle imha edilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan yukarıda işaretlediğim veya   açıkladığım genel ve özel nitelikli kişisel verilerim işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu, bu kapsamda güvenlik görevlileri tarafından 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine dayanarak ateşimin ölçülmesine muvafakat ettiğimi ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; aydınlatma metninin tarafıma tebliğ edildiğini, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.